OGÓLNY PRZEGLĄD

Jak stwierdza Apter: „Mimo swych różnych wad, komputer może w końcu okazać się na swój spo­sób równie ważny dla psychologii, jak ważny był te­leskop dla astronomii, a mikroskop dla biologii”. Ogólny przegląd niektórych tylko osiągnięć nauki i techniki w naszej cywilizacji zwraca uwagę na po­ważne zmiany, jakie dzięki nim osiągnięto w opano­waniu przyrody: zmuszenie jej do rodzenia o- woców i dostarczania pożywienia na obszarach, gdzie to było dotychczas niemożliwe, odwracanie biegu rzek, tworzenie zbiorników wodnych na pustyniach, wydzie­ranie morzu ziemi i tworzenie na niej pól uprawnych i łąk, niwelowanie gór, drążenie ziemi do wielkich głębokości w poszukiwaniu złóż. Różne wynalazki po­zwalają myśleć o regulacji pogody, a więc opadów at­mosferycznych, zgodnie z potrzebami człowieka, o wpływie na klimat, o uzyskaniu nowych energii.