Pamiętanie pewnych długich ciągów cyfr

Tej sztuki można dokonać tworząc ciąg słów, których liczba liter odpowiada kolejnej cyfrze. Najwięcej takich ciągów poświęcono liczbie k. Przykładem może być „Daj o Pani o boska Mnemozyno pi liczbę zwaną także ludolfiną taką…” (3.14159265594..). Podstawą mnemotechniki są skojarzenia między obiektami. Skojarzenia mogą być różne. Anglik lub Amerykanin, liczący wysokości gór w stopach, nie ma kłopotów z zapamiętaniem wysokości FudżiJamy, jeżeli tylko uświadomi sobie, że jej wysokość, 12 365 stóp, można skojarzyć z rokiem, który ma dwanaście miesięcy i 365 dni. Sądzę Czytelniku, że teraz i ty lepiej będziesz pamiętać wysokość najpiękniejszej góry Japonii w stopach, niż w metrach, chyba, że urodziłeś się trzeciego lipca 1976 r. (FudżiJama wznosi się 3776 m npm). Amerykanin mógłby i tę liczbę zapamiętać łatwo, jako wigilię ogłoszenia Deklaracji Niepodległości (4 lipca 1776 r.), chociaż fakt, że w USA datę podaje się zazwyczaj najpierw pisząc miesiąc, a potem dzień, nieco komplikuje sprawę.