Układ glutaminianu: pobudzające aminokwasy

Sprawne hamulce są, jak powiedzieliśmy, niesłychanie ważne, ale dobrze mieć też ich funkcjonalną przeciwwagę. Działanie przeciwstawne do GABA mają pobudzające aminokwasy, z których najważniejszym w mózgu jest kwas glutaminowy. Układ pobudzających aminokwasów jest złożony: kwas glutaminowy działa na kilka typów zupełnie odmiennych receptorów, a każdy z tych typów ma za zadanie uruchamiania innych komórek nerwowych i odpowiadać może za różne funkcje. Jednym z najważniejszych zadań kwasu glutaminowego jest pobudzenie komórki nerwowej przez ułatwienie napływu do niej wapnia z przestrzeni międzykomórkowej. Komórka jest przez to pobudzana, i jeżeli pobudzeniu ulegnie większa ich liczba, podnosi się poziom czuwania co jak wiemy korzystnie wpływa na uczenie się. Obecnie wydaje się, że kwas glutaminowy gra podstawową rolę w procesach uczenia działając na szczególny typ własnych receptorów, zwanych receptorami NMDA. To przez te właśnie receptory, będące równocześnie kanałami jonowymi, napływa wapń do komórki. Proces napływu wapnia jak wykazano odgrywa podstawową rolę w zjawisku, które obecnie uważa się za komórkowy model pamięci: w długotrwałym potęgowaniu czyli LTP (long term poten tiatioń).