WŚRÓD LICZNYCH ODKRYĆ

Wśród odkryć biologii, które zostały zaliczone do największych w naszych czasach, należy wymienić od­krycie kodu genetycznego. Zastosowanie biologii mo­lekularnej do rozwiązywania problemów dziedziczenia to zagadnienie budzące zarówno zainteresowanie jak i zaniepokojenie psychologów i pedagogów. Odkrycie przez biologię zapisu i formy przekazu informacji ge­netycznej, zawartej w cząsteczce kwasu dezoksyrybo­nukleinowego (DNA) stwarza możliwość ingerencji w procesy dziedziczenia, a nawet sterowania nimi. Wiel­kim przełomem w wiedzy biologicznej było uzyskanie w 1967 roku drogą sztucznej syntezy cząsteczki DNA, aktywnej biologicznie, co świadczy o możliwości pro­dukcji dowolnych wirusów.