STOSOWANIE LEKÓW W ZABURZENIACH PAMIĘCI

Wysiłki psychofarmakologów próbujących odkryć lek poprawiający pamięć doprowadziły do opisania kilkuset związków chemicznych wykazujących w testach na zwierzętach wyniki pozytywne, przynajmniej w niektórych laboratoriach. Już ta liczba leków wskazuje, że żaden z nich nie działa silnie i jednoznacznie. Jak już wspomniałem, są psychiatrzy, którzy w ogóle nie wierzą w działanie leków prokogni tywnych. Nie udaje się bowiem uzyskać spektakularnych wyników w leczeniu potężnych otępień typu choroby Alzheimera. Wielu psychologów i psychiatrów nie bardzo wierzy też w możliwości działania leków prokognitywnych u osób zdrowych. Takie stanowisko nie jest jednak powszechne. Prowadzone na całym świecie badania, chociaż nie zawsze dobrze kontrolowane, sugerują, że istnieją leki, których zażywanie może przynieść szereg korzystnych efektów. Ward Dean i John Morgenthaler, autorzy bardzo popularnej chociaż kontrowersyjnej i nieszczególnie akceptowanej przez środowisko akademickie książki Zmyślne leki i pokarmy (Smart Drugs and Nu trients), uważają, że stosując różne leki znajdujące się na rynku możesz:

  • Zwiększyć Twój poziom czuwania, energię umysłową i koncentraq’ę
  • Zwiększyć Twoją zdolność do skupienia uwagi przez dłuższy czas
  • Zwiększyć zdolność do zapamiętania przerabianego materiału
  • Zwiększyć wydajność Twojej pracy umysłowej
  • Poprawić zapamiętywanie tekstów czytanych i słyszanych
  • Usprawnić rozwiązywanie problemów
  • Zmniejszyć depresję i lęk
  • Poprawić swój ogólny stan zdrowia
  • Poprawić swoją wydolność seksualną

Omawiając różne leki przytoczymy szereg uwag, które podają Dean i Morgenthaler. Podobnie jak oni mówiąc o swojej książce, zwracamy uwagę, że książka którą trzymasz w ręku nie może być traktowana jako zbiór porad medycznych, ale ma pomóc Ci w zorientowaniu się w problemie. Pewne eksperymenty możesz przeprowadzić na sobie sam, jeżeli ograniczysz się do substancji, które można nabyć bez recepty. W końcu o radę należy zwrócić się do lekarza. Trzeba jednak pamiętać, że wielki postęp w rozwoju leków psychotropowych jest w dużej mierze sprawą ostatnich lat i możliwe, że Twój lekarz jeszcze nie zna pewnych danych zawartych w tej książce. Być może warto będzie go z nią zapoznać.