Praca do kitu huf

Nie każda pamięć długotrwała jest taka sama. Uczeni nie bardzo mogą się pogodzić co do klasyfikacji pamięci, ale stosunkowo szeroko uznany jest zaproponowany przez amerykańskiego badacza Larry Squire’a podział na pamięć deklaratywną i proceduralną. Pamięć deklaratywna czyli opisowa, dotyczy zjawisk, które można opisać; jest to pamięć wydarzeń, znaczenia słów, faktów i zasad. Większość materiału przerabianego w […]