Scenki sprzedażowe na rozmowie kwalifikacyjnej

Pamięć jest ściśle związana z procesami uczenia się. Nauka definiuje uczenie się jako tworzenie przystosowawczych zmian zachowania w wyniku doświadczeń. W wyniku doświadczenia nabywamy pewne ślady pamięciowe, które następnie są przechowywane i mogą być odzyskane. Istnieje bardzo wiele różnych typów uczenia się, a nabyte w trakcie nich ślady pamięciowe są w różny sposób wykorzystywane. Zazwyczaj kiedy […]