Scenki sprzedażowe na rozmowie kwalifikacyjnej

Pamięć jest ściśle związana z procesami uczenia się. Nauka definiuje uczenie się jako tworzenie przystosowawczych zmian zachowania w wyniku doświadczeń. W wyniku doświadczenia nabywamy pewne ślady pamięciowe, które następnie są przechowywane i mogą być odzyskane. Istnieje bardzo wiele różnych typów uczenia się, a nabyte w trakcie nich ślady pamięciowe są w różny sposób wykorzystywane. Zazwyczaj kiedy pojawia się jakiś nowy bodziec, początkowo reagujemy nań silnie. Tak na przykład dla osób mieszkających na odludziu (rzadkie to jednak przypadki) warkot silnika samolotu może być zjawiskiem niecodziennym, a więc przelot samolotu dobrze się zauważa. Jeżeli jednak przeniesiemy się na przykład w okolice lotniska, przestaniemy zwracać uwagę na przelatujące samoloty nastąpił proces przyzwyczajenia czyli habitmcji. Jest rzeczą interesującą, że brak reakcji na odgłos samolotu zależy od kontekstu. Instytut, w którym pracuję, leży na trasie dolotowej samolotów na lotnisko w Balicach. Nikt z nas nie reaguje, nie zauważa, twierdzi wręcz, że „nie słyszy” przelatujących samolotów (jest ich, na szczęście, niezbyt wiele). Jeżeli jednak nagrywamy na magnetofon wykład czy dyskusję, przesłuchując taśmę natychmiast słyszymy przelatujące samoloty często nawet utrudniają nam one zrozumienie nagrania, chociaż nie przeszkadzały w percepcji wykładu.