Lear legnica opinie

Sygnały nerwowe, o czym jeszcze powiemy szczegółowo później, przebiegają w sieci połączeń komórek nerwowych, neuronów, które nie łączą się swoim wnętrzem bezpośrednio ze sobą, ale oddzielone są czymś w rodzaju kontaktów, zwanych synapsami. Impuls nerwowy, czyli rodzaj prądu elektrycznego wytwarzany w ciele komórki nerwowej, biegnie długą wypustką osiową, ale nie opuszcza jej i nie przechodzi […]