Efektima collagenius duo bez recepty

Pytanie o to, czym jest materialnie ślad pamięciowy, znajdowało w różnych okresach różne odpowiedzi. Przez pewien czas ogólnie przyjmowano, że pamięć zapisana jest w postaci prądów elektrycznych krążących po zamkniętych obwodach nerwowych. Takie płynące prądy byłyby stale podtrzymywane przez energię chemiczną produkowaną w komórkach nerwowych. Teorię tę nazwano rewerberacyjną (czyli samopodtrzymującą się) teorią pamięci. Tego […]