INNE OSIĄGNIĘCIA

Z innych osiągnięć ostatnich kilkunastu lat, decydu­jących o rozwoju psychicznym człowieka, należy wy­mienić nowe metody i techniki kształcenia, uczenia ję­zyków obcych, nowe metody szkolenia i propagandy, przekazywania wiedzy z najodleglejszych zakątków świata, bezpośrednich transmisji ze zdarzeń na całej Ziemi i spoza niej.Inną dziedziną osiągnięć nauki i techniki ostatnich kilkunastu lat jest wyjście człowieka poza orbitę Ziemi. Ten zupełnie nowy i niezwykły rodzaj działalności człowieka został umożliwiony przez rozwój rakiet, sztucznych satelitów, statków kosmicz­nych, laboratoriów orbitalnych i planetarnych, pojaz­dów księżycowych. Dzięki tym osiągnięciom zaczyna­my nazywać nasze czasy erą kosmiczną. Mimo że dziś już minęło zafascynowanie lotami kosmicznymi, tak ogromne w latach sześćdziesiątych, nie można pominąć osiągnięć naukowych i technicznych, jakie dzięki nim zyskała ludzkość.