PROBLEM CZŁOWIEKA

Problem człowieka w warunkach cywilizacji XX wieku, a szczególnie oddziaływanie na niego współ­czesnego środowiska biologicznego, społecznego i tech­nicznego, to problem — ocean. Nie tylko obszerny, ale i skomplikowany. Oszołomieni burzliwym postępem naukowo-technicznym zastanawiamy się coraz częściej nad wpływem zmian, jakie wprowadza on w nasze życie codzienne i nad ich konsekwencjami, jakie już powoduje i wywoła w przyszłości. Ukazuje się coraz więcej publikacji analizujących wpływ na organizm człowieka takich czynników jak hałas, wibracje, różnego rodzaju promieniowanie, mniej natomiast otrzymujemy informacji o oddziały­waniu zmienionych warunków bytowania i pracy na sferę psychiczną współczesnego człowieka: jego oso­bowość, samopoczucie, zdolność do działania.