KONSEKWENCJE WYZOWLENIA

Kon­sekwencje wyzwolenia tej energii są zarówno dobre, jak złe, ale jest ono uznane za najdonioślejszy krok w opanowaniu sił przyrody od czasu, gdy człowiek na­uczył się posługiwać ogniem. Dopiero pod naciskiem potrzeb wojny stworzono optymalne warunki dla rozwoju myśli twórczej. Mimo że niektóre urządzenia techniczne istniały od lat, to dopiero w czasie wojny wykorzystano je dla dalszego rozwoju wiedzy d techniki. Dziś osiągnięcia nauki i techniki uzyskane dla potrzeb wojny służą dobru ludzkości, jak lotnictwo komunikacyjne, elektrownie atomowe, lodołamacze o napędzie atomowym, zasto­sowanie izotopów’, promieniotwórczych w przemyśle, medycynie i w pracach -naukowych.