Aniracetam

Piracetam doczekał się wielu następców. Do najbardziej obiecujących należy aniracetam, który wydaje się działać podobnie, lecz silniej niż nootropil i jest skuteczny w szerszym zakresie przypadków. Stwierdzono jego korzystne działanie u pacjentów geriatrycznych mieszkających w domach starców. Wykazuje on też silniejsze niż piracetam działanie ochronne przed ujemnym wpływem elektrowstrząsów na pamięć. Aniracetam jest już dopuszczony do szerokiego obrotu, a do podjęcia jego produkcji przygotowuje się m. in. krakowska Polfa. Jego nazwy fabryczne to Draganon i Sarpul. Dawkowanie i przeciwwskazania: W badaniach na ludziach, prowadzonych na materiale zbyt szczupłym, aby z całą pewnością wykluczyć działania niepożądane, ale sugerujących, że podobnie jak inne leki nootropowe jest nietoksyczny, stwierdzono, że optymalna dzienna dawka aniraceta mu wynosi 1000 mg.