Leki, które uznano za działające w testach

Szczególnie interesujący jest jeden z testów badających pamięć przestrzenną, znany pod nazwą testu pływania Morrisa lub labiryntu wodnego. W tym teście szczur zostaje włożony do basenu z wodą (oczywiście podgrzewaną) i pływa tak długo, dopóki nie natrafi na ukrytą tuż pod powierzchnią wody platformę, na której może odpocząć. Aby wykonać test szczur musi zapamiętać otoczenie koło basenu i znajdować platformę kierując się charakterystycznymi punktami tego otoczenia. Dlatego test ten nazywamy czasem testem nawigacji. Większość testów przeznaczonych do badania pamięci jest prowadzonych w warunkach odbiegających od warunków naturalnych dla zwierzęcia. Albo skutkiem niewykonania zadania jest kara, najczęściej w postaci szoku elektrycznego, albo też nagroda, ale aby uzyskać odpowiednio silną motywację, zwierzę wprowadzamy w stan niefizjologiczny: najczęściej jest ono bądź głodne, bądź spragnione.