Acetyl olkarnityna (Levacecamine)

AcetyloLkarnityna (ALC) jest substancją o charakterze witaminy, chemicznie i czynnościowo zbliżoną do choliny, która też może być uznana za witaminę, ale opisana została wcześniej. ALC ułatwia odpowiedzi neuronów cholinergicz nych i serotoninowych, ułatwia zapamiętywanie i uczenie u normalnych i starych zwierząt i chroni przed takimi zjawiskami związanymi ze starzeniem, jak spadkiem receptorów NMDA i zmniejszeniem aktywności czynnika wzrostu nerwów, NGE ALC hamuje też tworzenie „barwnika starości”, lipofuscyny. Korzystne wyniki z ALC uzyskano u pacjentów z chorobą Alzheimera Dawkowanie i przeciwwskazania: ALC (Alcar, Branigen, Nicetile) stosuje się w dawkach 1000-2000 mg dziennie (pół dawki rano, pół wieczorem). Nie stwierdzono na razie żadnych skutków szkodliwych ALC.