Markpol kraków mielec

W 1997 r. Fuster zaproponował nową koncepcję śladu pamięciowego. Według niej pamięć nie jest zawarta w poszczególnych złączach pomiędzy neuronami, ale w całych sieciach połączeń pomiędzy neuronami kory mózgowej. Sieci takie są tworzone wówczas, gdy jednocześnie zostaną pobudzone różne grupy neuronalne reagujące na sygnały dochodzące ze środowiska i z wnętrza organizmu, a także mogą być […]