Leki przeciwdepresyjne nie mają jednolitego mechanizmu działania

Wydaje się, że wszystkie w jakiś sposób nasilają neurotransmisję w układach katecholaminowych, przynajmniej w pewnych regionach mózgu. Ponieważ depresje często występują u osób starszych (lęki, pobudzenia i depresje są zresztą częstymi składowymi demencji) stosowano u nich te leki i zauważono, że niektóre z nich poprawiają także stan ogólny i pamięć pacjentów. Szczególnie interesujące efekty poprawy funkcji intelektualnych uzyskano stosując nie któryś z klasycznych leków przeciwdepresyjnych, ale stosunkowo nowy lek mi naprynę, która nasila neurotransmisję w wielu układach, nie działając bezpośrednio na żadne receptory. Minapryna wyka żuje działanie antyamnestyczne u zwierząt i doniesiono, że działa korzystnie u pacjentów z chorobą Alzheimera i z otępieniami po zawałach mózgu. Uważa się ją obecnie za „nootropo wy lek przeciwdepresyjny”.
Działania prokognitywne u zwierząt lub ludzi wykazały również leki antydepresyjne, które nasilają działanie seroto niny: fluwoksamina, fluoksetyna, zimelidyna, alaproklat i ci talopram. Mówiąc o stosowaniu leków przeciwdepresyjnych w zaburzeniach pamięci należy przypomnieć, że depresja, która jest chorobą przybierającą różne formy, może wystąpić jak wspomnieliśmy w formie pseudodemencji. W takiej sytuacji leki przeciwdepresyjne są oczywiście bardzo skuteczne.