Neuropeptydy

Omawiane dotąd neuroprzekaźniki były związkami o stosunkowo prostej budowie. Prawdziwą rewolucję wywołało odkrycie, że podobną rolę przenośnika informacji między neuronami mogą pełnić związki o bardzo złożonej cząsteczce, będące fragmentami białka: peptydy. Peptydy pełniące rolę przenośników informacji są wytwarzane w komórkach nerwowych (lub pochodzących z komórek nerwowych) i pełnią rolę neuroprze kaźników lub modyfikują działanie innych neuroprzekaźni ków. Holenderski uczony, Dawid de Wied nazwał je neuropep tydami. Obudziły one bardzo żywe zainteresowanie, kiedy okazało się, że wydają się pełnić bardzo istotne funkcje w regulacji naszego nastroju oraz pamięci. Jedną z najciekawszych przeciwstawnych sobie funkcjonalnie par neuropetydów jest wazopresyna i oksytocyna. Wazopresyna jest hormonem regulującym ciśnienie krwi, ale ponadto wyraźnie poprawia pamięć.