Uszkodzenia metabolizmu tkanki mózgowej i jej niedotlenienie

Prowadzące do uszkodzenia neuronów, zdecydowanie zaburzają procesy kognitywne. Często obserwuje się deficyty pamięci związane ze stanami po wylewach i uszkodzeniach tkanki mózgowej, a także powstałe w wyniku zaburzeń krążenia mózgowego występujących na innym tle. Przepływ krwi przez naczynia zależy, przy stałym ciśnieniu, od ich światła oraz lepkości płynu, stąd też korzystne wyniki w upośledzeniach pamięci o takim podłożu uzyskuje się stosując leki rozszerzające naczynia, zmniejszające lepkość krwi, poprawiające metabolizm tkanki mózgowej lub zmniejszające jej zapotrzebowanie na tlen. Tu znów warto wspomnieć, że przebywanie w atmosferze zawierającej gazy zmniejszające transport tlenu, takich jak dwutlenek a zwłaszcza tlenek węgla, jest dla mózgu niekorzystne. Dotyczy to oczywiście także palaczy tytoniu: jeżeli przypadkiem palisz, Czytelniku, a książkę tę wziąłeś do ręki z myślą o tym, aby poprawić swą sprawność intelektualną, pomyśl poważnie o rzuceniu lub ograniczeniu palenia i przebywania w towarzystwie palaczy.