Teta hrm inditex

Uczenie asocjacyjne czyli skojarzeniowe polega na tym, że wytwarzamy połączenie między dwoma bodźcami, z których jeden jest obojętny, drugi natomiast jest bądź przyjemny (nagroda), bądź niemiły (kara). Ponieważ bodziec obojętny nazywamy bodźcem warunkowym (jego wystąpienie jest warunkiem nastąpienia po nim bodźca, na który zwierzę czy człowiek reaguje) cały proces uczenia tego typu nazywamy warunkowaniem. Jeżeli […]