CZYNNIK OBCIĄŻAJĄCY CZŁOWIEKA

Wymagania te to zatem czynnik obciążający człowieka. Dotyczą_one jego ^wykształcenia, ^przygoto^ wania ‘zawodowego, kwalifikacji. Często występuje dziś zjawisko trudności wdrażania nowych pomysłów, wynalazków, usprawnień. Przyczyną tego nie są wzglę­dy techniczne, lecz czysto ludzkie. Człowiek nie zaw­sze chce zmian, często broni się przed nimi, bo chce zachować dawne nawyki i przyzwyczajenia, bo bez tych zmian jest mu wygodniej, bo nie zawsze dorasta do nich swoimi umiejętnościami, kwalifikacjami, wy- kształceniemj W świetle_ggólnoświatowy.ch_analiz współczesne mo- dele kształcenia i wychQwania_są przestrzale i nie od- powiadają aktualnym postulatom wysuwanym przez postęp naukowo-techniczny. Dziś, gdy rozwój nauki i techniki jest szybszy niż postęp powszechnej oświa­ty, obowiązkiem każdego człowieka jest śledzenie po­stępu wiedzy i techniki.