DUŻE ZAINTERESOWANIE MEDYCYNY

Te ostatnie usiłowania medycyny budzą duże zainteresowanie wśród psychologów. Próby hipotermii, rozpoczęte w 1967 roku, stwarzają człowiekowi, który źle czuje się w swojej epoce, w swym środowisku i jest nieprzy­stosowany do otoczenia, możliwość doczekania innej epoki, przez pozostanie w stanie zamrożenia na czas nieokreślony. Mimo że perspektywy takie wydają się nam dziś zbyt -fantastyczne, wyjęte z powieści typu „science-fiction”, nie można ich nie uwzględniać ana­lizując zmiany w przyszłym życiu człowieka.Pierwszą osobą, która poddała się hipotermii, był nieuleczalnie chory amerykański psycholog James Bedford. Wiedząc, że nie ma szans na uratowanie przy dzisiejszym poziomie medycyny, zaproponował prze­prowadzenie eksperymentu z zamrożeniem jego orga­nizmu tuż przed śmiercią kliniczną.