MECHANIZACJA

Mechanizacja, jako zastosowanie coraz bardziej skomplikowanych maszyn zastępujących pracę ludzką, przyczyniła się do tego, że dziś traktorzysta może za­orać traktorem powierzchnię kilkadziesiąt razy większą, niż mógł to zrobić rolnik pługiem konnym, a jedna włókniarka pracująca na maszynach włókienniczych wyprodukuje więcej przędzy, niż kilkaset prządek, które posługiwały się kołowrotkami.Maszyny: potrzebują jednak kontroli, co wymaga du- żego wysiłku psychicznego ze strony człowieka. Auto­matyzacja, której celem jest nie tylko eliminacja wysił­ku pracownika,ale również jego bezpośredniego u d z i a- łu w procesie produkcji, a pozostawienie mu ogólnego nadzoru nad tym procesem, w dużym stopniu uwol­niła go także od wysiłku umysłowego. To ostatnie do­tyczy szczególnie maszyn matematycznych, które wy­konują za człowieka długotrwałą i uciążliwą pracę u- mysłową, np. w planowaniu, statystyce, w pracy biu­rowej (rachunkowość, sprawozdawczość), w badaniach naukowych.