DZIŚ WIEMY

Dziś wiemy, że astronautyka przyczyniła się nie tylko do rozwoju nauk biologicznych (np. bioniki, biochronolo- gii, egzobiologii),1 ale także do rozwoju elektroniki, do powstawania nowych konstrukcji, układów, obwodów scalonych o rozmiarach rzędu milimetrów, a wykonu­jących tysiące czynności.   Stosuje się setki satelitów do utrzymywania łącz­ności dla celów meteorologii, geologii, hydrologii, kar­tografii. Bezpośrednie znaczenie dla człowieka mają i będą miały w przyszłości takie osiągnięcia, jak tele­metria, czyli zdalne przekazywanie różnych pomiarów wykorzystywane już w medycynie, lotnictwie i prze­myśle, wykorzystanie różnego rodzaju precyzyjnych analizatorów krwi, moczu, prądów mózgowych, udo­skonalenie takich aparatów. jak sztuczne serce,»płuco łub nerka, zbudowanie sztucznych analizatorów zdol­nych do odbioru impulsów nerwowych, co pozwala na konstrukcję różnych wysokosprawnych protez, wóz­ków inwalidzkich zbudowanych na wzór samobież­nych pojazdów księżycowych.