Praca do kitu valeo

Jedną z istotnych różnic między pamięcią deklaratywną i proceduralną jest ich trwałość. Pamięć proceduralna jest bardzo trwała, umiejętności raz wyuczonej jazdy na nartach, prowadzenia samochodu, pisania na maszynie bez patrzenia na klawiaturę nie zapominamy do późnej starości, chociaż czasem już pogarszająca się kondycja fizyczna nie pozwala naszych umiejętności wykorzystać. Natomiast pamięć deklaratywna ulega amnezji, zapominaniu, które może być bądź wynikiem procesów naturalnych, bądź nastąpić pod wpływem leków, alkoholu, narkozy, kontuzji i obrażeń głowy itp. Najlepszym literackim przykładem rozszczepienia tych typów pamięci był tytułowy bohater powieści DołęgiMosto wicza Znachor wybitny chirurg, który ogłuszony przez rabusia całkowicie zapomina kim jest, ale zachowuje całą swoją wspaniałą umiejętność przeprowadzania zabiegów chirurgicznych. Amnezja zanik pamięci deklaratywnej, jest częstym kłopotem u osób starszych.