PRZEDŁUŻANIE ŻYCIA

Spoczywa on w pojemniku z płynnym azotem w stanie, który można określić jako zahamowanie śmierci. Taki rodzaj „prze­dłużenia” życia’ wybrało już dużo ludzi w Stanach Zjednoczonych. Jeśli nawet wyniki tych eksperymen­tów nie pozwolą zapanować nad śmiercią biologiczną, to w każdym razie będą miały ogromne znaczenie dla dalszego rozwoju nauk medycznych. Aspekt psycholo­giczny tego zagadnienia wyłania inne zastrzeżenie: czy przyszłe pokolenia zechcą przywracać do życia lu­dzi z innej epoki, i czy ludzie „ożywieni” w innej epo­ce będą szczęśliwsi, niż byli w poprzedniej? Z innych osiągnięć nauk biologicznych na uwagę za­sługuje postęp w zakresie anastezjologii i immunolo­gii , który umożliwił dokonywanie przeszczepów serca, płuc, wątroby, jelit, nerek.cje chemiczne, zarazki, toksyny, prze­szczepy (Aut.)