POMYŚLNE PRZESZCZEPY

W 1967 roku zastą­piono po raz pierwszy u człowieka chore serce zdro­wym, a dziś liczy się takie operacje na setki. Mimo to nadal trwa dyskusja nad medycznym, prawnym i mo­ralnym aspektem tego osiągnięcia, które otwiera nie­ słychane możliwości przed medycyną. Poza tym nie ustaje ona w usiłowaniach nad przystosowaniem swoich najnowszych zdobyczy do naprawy ułomności ciała ludzkiego. Inżynieria biomedyczna opracowała już np. prototyp sztucznego ucha, które pozwala sły­szeć zasadnicze dźwięki nawet całkowicie głuchym; pracuje nad sztucznym okiem, w którym ma być za­stosowany zminiaturyzowany obwód połączony z małą kamerą telewizyjną.