Praca do kitu valeo

Jedną z istotnych różnic między pamięcią deklaratywną i proceduralną jest ich trwałość. Pamięć proceduralna jest bardzo trwała, umiejętności raz wyuczonej jazdy na nartach, prowadzenia samochodu, pisania na maszynie bez patrzenia na klawiaturę nie zapominamy do późnej starości, chociaż czasem już pogarszająca się kondycja fizyczna nie pozwala naszych umiejętności wykorzystać. Natomiast pamięć deklaratywna ulega amnezji, zapominaniu, które […]