Piracetam (nootropil)

Jak to często się zdarza, pierwsze przez długi czas jest najlepsze. W grupie leków nootropowych największym powodzeniem cieszy się znany już ponad ćwierć wieku piracetam :zyli nootropil. Jest on dostępny i stosowany również w Polsce i znajduje się w wykazie leków, które nabywać można na recepty zniżkowe. Używany jest nie tylko dla poprawienia Damięci osób normalnych, ale w licznych przypadkach, gdy Damięć jest poważnie upośledzona: w otępieniu starczym i :horobie Alzheimera, w alkoholizmie, w uszkodzeniach pamięci po wylewach mózgowych, przy zawrotach głowy, a także u dzieci z trudnościami czytania (dysleksją). Wydaje się, że bardzo korzystne jest jego podawanie łączne z choliną, związkiem z którego acetylocholina bezpośrednio się tworzy w ustroju (prekursorem acetylocholiny). Jak pamiętamy acetylocholina jest uważana za najważniejszy neuroprzekaźnik związany z pamięcią. Niektóre doświadczenia sugerują, że podawanie piracetamu zapobiega zmniejszaniu się gęstości receptorów cholinergicznych w trakcie starzenia.