W WIĘKSZYM ZAKRESIE

Wydaje się, że w większym zakresie wykorzysty­wane są wyniki-badań naukowych nad wpływem na współczesnego człowieka środowiska technicznego, niż naturalnego. Zajmuje się tym stosunkowo młoda, bo powstała po II wojnie światowej specjalistyczna dzie­dzina wiedzy, jaką jest e_xg ono mi a .Skupia ona lekarzy, fizjologów, psychologów, antropologów i in­żynierów i może już dziś poszczycić się poważnymi osiągnięciami w przystosowywaniu pracy i techniki do możliwości organizmu człowieka. Uwzględniając, że możliwości te są ograniczone, ergonomia zajmuje się optymalizacją warunków wykonywania pracy, przy­stosowuje stanowiska robocze, nowe maszyny, urządze­nia, narzędzia i organizację pracy do możliwości psy­chofizycznych człowieka.