Stężenia aluminium

W wielu badaniach znaleziono wysokie stężenia aluminium w mózgu zmarłych na chorobę Alzheimera, zwłaszcza w charakterystycznych dla tego schorzenia płytkach. Co więcej, u zwierząt doświadczalnych, którym podawano do mózgu zastrzyki roztworu soli aluminium obserwowano powstawanie spląt ków nerwowych, podobnych do tych, które obserwuje się w mózgach zmarłych na chorobę Alzheimera. Z drugiej strony niektóre badania epidemiologiczne zdają się wykluczać wpływ aluminium, pobieranego z wodą pitną, na rozwój otępień starczych i choroby Alzheimera. Badania ostatnio prowadzone w Szwajcarii wśród starców mieszkających we wsiach z wodą o bardzo wysokim i o bardzo niskim poziomie aluminium nie wykazały żadnych różnic w kondycji umysłowej i fizycznej, które mogłyby być związane z miejscem zamieszkania. Kontrowersje na temat wpływu aluminium na rozwój choroby Alzheimera mogą być związane z tym, że niezbyt dokładnie wiemy, jak metal ten przenika z przewodu pokarmowego do mózgu. Być może istnieją tak wielkie różnice indywidualne we wchłanianiu aluminium, że maskują one wpływy środowiskowe. Chociaż nie jest więc rzeczą pewną, czy aluminium jest naprawdę przyczyną, lub jedną z przyczyn, powstawania choroby Alzheimera, jest to niewątpliwie metal toksyczny, którego należy choćby tylko na wszelki wypadek unikać.