WZBOGACONE ŚRODOWISKO

Informacje tworzą środowisko „wzbogacone” przy szerokim ich dopływie, lub „zubożone” przy ich ograniczeniu lub całkowitym braku.Zagrożenie w rozumieniu^ obiektywnej sytu­acji to również źródło obciążenia, a często przeciąże­nia psychicznego. Współczesna cywilizacja, a szczegól­nie postęp techniczny, zwiększyły znacznie zasięg tego źródła. Sytuacje, w których człowiek jest narażony na utratę zdrowia, czy nawet życia, na pozbawienie pew­nych wartości, np. bezpiecznej przyszłości, kontaktu z innymi ludźmi, uprawnień, powodzenia, wypoczynku, swobody ruchu — obciążają w różnym stopniu jego psychikę.