WYRÓŻNIONE CZYNNIKI

Poza wyróżnionymi czynnikami środowiskowymi i osobowymi, które są źródłem obciążenia psychicznego, na uwagę zasługują dwa czynniki będące efektem po­stępu techniki i wzrastającej aktywności współczesne­go człowieka. Zaliczyliśmy do nich informację i za­grożenie. Oczywiście, że wydzielenie tych czynników jako osobnych źródeł obciążenia jest może sztuczne, bo wiążą się one z wszystkimi pozostałymi źródłami, jednak ze względu na ich znaczenie warto zastanowić się nad nimi odrębnie.Problem informacji, jej uzyskiwania, groma­dzenia i wykorzystania, jej nadmiaru lub niedoboru to problem naszych czasów. Mówimy dziś o wy­buchu „bomby I”: o przeciążeniu informacjami. Mno­żą się one niewspółmiernie do możliwości ich wchło­nięcia i wykorzystania przez człowieka. Obciążenie psychiczne związane z tym źródłem wynika między innymi z ograniczonej szybkości wchłaniania i pojem­ności umysłu.