HARMONIA I PIĘKNO

Dlatego dla jednych muzyka współczesna jest harmo­nią i pięknem, dla innych zgrzytem i hałasem; dlatego długie suknie i szerokie spodnie są pożądane przez mło­dzież jako symbol nowoczesności, a dla starszego po­kolenia, które tak samo niemal ubierało się kilkadzie­siąt lat temu, moda ta wydaje się przeżytkiem; dlatego również wielkomiejski ruch, gwar, tempo dla jednych jest silnym obciążeniem psychicznym, bo ich drażni i    przeraża, dla innych jest codziennością i nie wywo­łuje żadnych reakcji emocjonalnych. Środowisko naturalne stało się źródłem obciążenia dzisiejszego człowieka w wyniku jego własnej działal­ności. Postęp cywilizacji bowiem, a szczególnie sukcesy nowoczesnej techniki skierowane na opanowanie przy­rody są osiągane za cenę:     niszczenia biologicznych warunków otoczenia,    zatrucia wód i zanieczyszczenia atmosfery oraz kraj­obrazu,     zagrożenia zdrowia oraz sfery psychicznej człowie­ka,  zakłócenia stanu równowagi’ biologicznej między człowiekiem a naturą,wyobcowania człowieka ze środowiska naturalnego.