INNY WYNALAZEK

Innym wynalazkiem z okresu II wojny światowej, który zmienił życie współczesne, było < wynalezienie elektronicznej maszyny cyfrowej (emc). Uwolniła ona człowieka zarówno od pracy wymagają­cej dużych umiejętności, jak i od pracy żmudnej i mo­notonnej, otworzyła nieograniczone możliwości przed rozwiązywaniem problemów technicznych we wszyst­kich niemal dziedzinach życia. Gwałtowny rozwój techniki komputerowej to, obok odkrycia energii ato­mowej, następne znamię naszych czasów. Powstaje już piąte pokolenie tych maszyn, coraz bardziej doskonałych, coraz trudniejszych do zrozu­mienia przez przeciętnego człowieka. Już trzeoia ich generacja dokonuje pół miliona operacji na sekundę.