ZASTOSOWANIE PRZED WOJNĄ

Zastosowanie przed II wojną światową komórki fo- toelektrycznej (opartej na emitowaniu przez niektóre substancje elektronów pod wpływem światła) oraz in­nych urządzeń kontrolnych do procesów technolo­gicznych w różnych gałęziach przemysłu, umożliwiło przejęcie przez automaty czynności nadzoru, sortowa­nia, kontroli związanych z masową produkcją. Roz­wój elektryfikacji ułatwił wykonywanie wielu daw­niej uciążliwych prac w przemyśle i niewygodnych za­jęć domowych, (dzięki elektrycznym żelazkom, prodi- żom, pralkom, mikserom itp. urządzeniom).