WIELE OSIĄGNIĘĆ

Wiele osiągnięć współczesnej nam rewolucji naukowo-technicznej zostało interesująco przedstawionych w zbiorze felietonów M. Iłowieckiego pt. .,Nasz Wiek XX” (1972). Różne osiągnięcia, wyda­rzenia, zjawiska, fakty wskazują na podstawowe ten­dencje naszej epoki określanej jako epoka atomowa, podróży kosmicznych i elektronicznych maszyn cyfro­wych. Dążenia współczesnego człowieka do opanowa­nia przyrody na przestrzeni ostatnich kilku lub kilku­nastu lat spowodowały, że na naszych oczach powstały i powstają odkrycia i wynalazki dające początek nowej cywilizacji, ale równocześnie stanowiące potencjalne źródło obciążenia psychicznego człowieka, napawające go niepokojem i lękiem, mimo niekiedy olśniewają­cych perspektyw.