W ŚWIETLE BADAŃ

W świetle badań klinicz­nych stwierdzono, że zmiana rytmów biologicznych wy­wołuje zaburzenia , wewnętrznej równowagi ustroju, w wyniku czego występują różne schorzenia.Innym dowodem więzi człowieka z naturą jest stwierdzony wpływ czynników bioklimatycznych na nasze samopoczucie, na sprawność psychofizyczną oraz procesy chorobowe.Największe obciążenie człowieka współczesnego zwią­zane ze środowiskiem biologicznym wynika z nisz­czenia przyrody przez rozwijający się prze­mysł i postępującą urbanizację. Aby żyć, człowiek musi oddychać czystym powietrzem, pić czystą wodę, jeść nieskażone pożywienie; aby prawidłowo wypoczywać i regenerować siły fizyczne i psychiczne, musi mieć kontakt z przyrodą.