OBCIĄŻENIE PSYCHICZNE

Pojęcie obciążenia psychicznego wiąże się z poję­ciem stressu. Ten wieloznaczny termin pojawił się po II      wojnie światowej i najogólniej oznacza czynnik lub silę, która działa na organizm prowadząc do zmian, odkształceń lub defektów. Terminem tym określa się również stan organizmu wywołany czynnikami zew­nętrznymi, powodującymi stan silnego pobudzenia. Czynniki te przy takim ujęciu stressu nazywane są stressorami.Stress psychologiczny to termin, który nawiązuje do pojęcia stressu biologicznego, wprowadzonego do nauk medycznych przez fizjologa kanadyjskiego H. Selye. Jego teoria stressu i adaptacji człowieka do środowis­ka przedstawiona została w dostępnej polskiemu czytel­nikowi książce pt. „Stress życia” (1960). Psychologia zajmuje się od kilkunastu lat bardzo wnikliwie problematyką stressu psychologicznego, wy­stępującego w związku z przebiegiem funkcji psy­chicznych.