Wezi tec legnica

Ten typ uczenia następuje tylko w pewnych krytycznych okresach życia bardzo młodych osobników, a szczegółowo badany był przez austriackiego noblistę, etologa Konrada Lorenza. Dzięki wpojeniu zwierzę czy człowiek nabywa przywiązania do przedmiotów, z którymi styka się w pewnym krytycznym okresie rozwojowym. Oczywiście w naturalnych warunkach chodzi tu o przywiązanie do rodziców i identyfikowanie się z […]