W ZAKRESIE ŚRODKÓW CHEMICZNYCH

W zakresie środków chemicznych opracowano nowe, efektywne preparaty, które pozwa­lają usuwać objawy zmęczenia, pobudzają sprawność, podnoszą kondycję fizyczną i psychiczną; stworzono tanie i skuteczne środki antykoncepcyjne, nowe środ­ki odchudzania i ograniczania apetytu, usprawnienia pamięci, ułatwiające uczenie się. Człowiekowi współ­czesnemu grozi, że może stać się niewolnikiem pigułki; Do innych efektów postępu techniki należy wyko­rzystywanie elektronicznych maszyn cyfrowych do diagnoz lekarskich. Inną rewelacją . jest zastosowanie hibernacji * lub hipotermii, czyli „zamrożenia” w te­rapii lekarskiej, na okres kilku godzin lub kilku dni, oraz pierwsze próby hipotermii organizmu człowieka na dłuższy czas, do kilku miesięcy lub lat.