Hamujące działanie układu gabergicznego

Na procesy kognitywne są związane z jego hamującym wpływem na układ cholinergiczny. Związki mające działanie przeciwne do relanium, zwłaszcza tzw. (3karboliny, są obecnie jednymi z najpoważniejszych kandydatów na leki poprawiające pamięć, jak dowiemy się później. Sytuacja układu gabergicz nego nie jest jednak tak klarowna w świetle ostatnich badań, w których okazało się, że w trakcie uczenia uwalniają się niewielkie ilości naturalnego związku pobudzającego układ gabergicz ny, a potem stwierdzono, że podawanie związków typu nitra zepamu do określonych struktur mózgowych ułatwia uczenie. Przypuszcza się, że napięcie i lęk związane z uczeniem mają negatywny wpływ na pamięć, i naturalne związki przeciwlę kowe uwalniają się w mózgu aby przeciwstawiać się temu efektowi. Związki przeciwlękowe, podane w odpowiednich dawkach i do odpowiednich struktur mózgu, mogą wywierać podobny efekt. Jednakże nie zmienia to faktu, że leki pobudzające układ gabergiczny podawane doustnie przeszkadzają, a nie pomagają w uczeniu.