AUTOMATYZACJA

Automatyzacja_ujęta_ jako mechanizącja_sensorygz=_ na i myślowa zwiększyła tempo r zakres_ przekazy wa-_. nią informacji,, ich magazynowanie d odzyskiwanie, po­lepszyła metody budowy maszyn, silników, okrętów, samolotów, fabryk, mostów, domów, umożliwiła bez­pieczne przeprowadzanie, eksperymentów groźnych dla człowieka, np. z cząsteczkami atomu. Poza przemysłem i budownictwem automatyzacja została zastosowana m. in. w kolejnictwie, w komunikacji lotniczej, w tran­sporcie i wielu innych dziedzinach.Człowiek żyjący w dzisiejszej_ęywilizacji, współ­uczestnicząc w rewolucji naukowo-technicznej często nie dorasta psychicznie do gwałtownych zmian, jakie ona niesie. Jeszcze dziś spotykamy niekiedy człowieka o    kulturze i wychowaniu dziewiętnastowiecznym, mimo że już przestaje być „modna” ignorancja w spra­wach techniki, elektroniki lub cybernetyki.