WRODZONE DYSPOZYCJE

Odkrycie tkwiących w genach dyspozycji wrodzo­nych, które ujawniają się w określonych warunkach środowiskowych, jest potwierdzane i rozwijane przez badania dotyczące pomięci i inteligencji. Stwierdzono np., że na pamięć i na zdolności umysłowe mogą wpły­wać fizyczne i chemiczne czynniki środowiska, że można przekazywać informacje nie tylko za pomocą bodźców zewnętrznych działających na zmysły, ale w dostarczanych organizmowi związkach chemicznych. W tym zakresie prowadzono eksperymenty na szczu­rach i chomikach wytrenowanych w konkretnych re­akcjach na dźwięk. Kwas rybonukleinowy (RNA), wy­odrębniony po eksperymentach z mózgu tych zwierząt, po wstrzyknięciu zwierzętom niewytrenowanym po­wodował reakcje podobne do reakcji zwierząt wytre- nowanych.