ŚRODOWISKO NATURALNE

Środowisko naturalne jest wypierane przez śro­dowisko techniczne, które, stwarzane przez człowieka, nie zawsze uwzględnia jego dobro. Rozwój tego środowiska poza udogodnieniami, ułatwieniami i udoskonaleniami stworzył dodatkowe bodźce, zmusza­jąc współczesnego człowieka do znoszenia różnych ob­ciążeń nieznanych poprzednim pokoleniom.Z jednej strony technika przyczynia się do postępu w każdej dziedzinie życia codziennego i umożliwia człowiekowi przystosowanie do środowiska, ale z dru­giej — nie likwiduje wielu uciążliwości, a przeciwnie, rodzi nowe. Jest to szczególnie widoczne we współdzia­łaniu człowieka z techniką w ś r o d o w isku pracyna wielu stanowiskach roboczych.