Takryna

Takryna (tetrahydroaminoakrydyna) jest, jak wspomnieliśmy, pierwszym lekiem zarejestrowanym w USA jako lek pomocny w leczeniu choroby Alzheimera. W odróżnieniu od omówionych powyżej prekursorów acetylocholiny nie powoduje zwiększenia tworzenia się acetylocholiny w mózgu, ale zwiększa jej zawartość ponieważ blokuje rozkładający ją enzym, cholinesterazę. Jest to lek silnie działający i toksyczny, stąd podawany jest tylko w poważnych stanach otę piennych. Dane dotyczące jego skuteczności są sprzeczne, niektóre ośrodki mówią o wynikach bardzo dobrych lub dobrych, inne o nikłych. Z całą pewnością można powiedzieć, że niestety, wbrew nadziejom, takryna nie stała się przełomem w leczeniu choroby Alzheimera.