Cholina

Donoszono, że cholina poprawia uczenie się osób zdrowych. Różne jej pochodne są dostępne w handlu. Szczególnie korzystne działanie przypisuje się fosfatydylocholinie. Aby cholina przekształcała się szybko w acetylocholinę korzystnie jest zażywać ją wraz z kwasem pantotenowym. Ten ostatni, znany także jako witamina B5, pełni szereg ważnych czynności w ustroju, będąc tzw. przeciwutleniaczem, odgrywa istotną rolę w tworzeniu hormonów sterydowych (między nimi i hormonów płciowych, regulujących sprawność seksualną) umożliwia właśnie acetylację choliny. Obudził on swego czasu duże zainteresowanie, kiedy stwierdzono, że jest ważnym składnikiem mleczka pszczelego pokarmu królowej pszczół. Jak wiadomo, królowa żyje kilkanaście razy dłużej niż robotnice, i w kwasie pantotenowym upatrywano „witaminy życia”. Faktycznie, doświadczenia na myszach, które od młodości otrzymywały kwas pantotenowy w wodzie pitnej wykazały, że żyją one o ok. 20% dłużej niż zwierzęta kontrolne, przy czym, co było ważne, ich dłuższe przeżycie wiązało się z tym, że starość następowała znacznie później. Gdyby podobne efekty uzyskać u człowieka, oznaczałoby to przedłużenie średniego czasu aktywnego życia o kilkanaście lat.