Testy rutynowe prowadzi się na zwierzętach z deficytem wywołanym czynnikami zaburzającymi

Najczęściej stosowana w tym celu jest skopolamina, lek o złej sławie, gdyż używany bywał do wyciągania zeznań od więźniów. Po podaniu skopolaminy następuje tak wielkie zaburzenie funkcji poznawczych i pamięci, że przesłuchujący może łatwo przekonać przesłuchiwanego, że jest jego przyjacielem, że wyjawienie całej prawdy jest w interesie sprawy, o którą przesłuchiwany wałczy. Użycie skopolaminy przy przesłuchaniu jest wysoce nieetyczne, ale skuteczne. Należy dodać, że wpływ leków nootropowych na zaburzenia pamięci wywołane skopolaminą badano również na zdrowych lu dziachochotnikach. Jako modelu otępienia używano też szczurów z uszkodzeniami jądra Maynerta, struktury leżącej w podstawie mózgu, która ulega degeneracji w przebiegu choroby Alzheimera. Ostatnio zaproponowano też, aby jako model doświadczalny używać szczurów z uszkodzeniami mózgu (głównie hipo kampa) wywołanymi obwodowym podaniem silnie toksycznej trójmetylocyny. Uszkodzenia te mają morfologicznie przypominać zmiany obserwowane w korze zmarłych na chorobę Alzheimera. Trzeba jednak powiedzieć, że jak dotąd dobrego modelu choroby Alzheimera nie mamy.