Leki nootropowe

Nie wiadomo, czy leki nootropowe oddziałują na omawiane przez nas układy neuroprzekaźnikowe. Badacze włoscy, którzy ostatnio intensywnie się nimi zajmują, są skłonni przypuszczać, że oddziałują one wzmacniająco na układ cholinergiczny. W r. 1989 ukazała się poważna monografia zbierająca wszystkie istotne pozytywne wyniki badań nad piracetamem lekami pokrewnymi. Stwierdzono, że zapobiegają one amnezji wywołanej elektrowstrząsem oraz że ułatwiają uczenie się w testach biernego i aktywnego unikania, w promienistym labiryncie i w teście nawigacji. Ponadto nasilają one działanie wspomagających pamięć leków działających na układ cholinergiczny, a mogą wykazywać synergizm także z innymi lekami psychotropowymi. Leki nootropowe wydają się pomagać zarówno przy uczeniu (wzmagają konsolidację śladów pamięciowych), jak i przy przypominaniu (ułatwiają odszukanie tych śladów). W ciągu ostatnich 10 lat nie doszło do żadnych przełomowych odkryć dotyczących mechanizmu działania leków psychotropowych, chociaż nie brakowało różnych hipotez, nawet tak kuriozalnych jak rosyjska propozycja istnienia specjalnego „receptora nootropowego”. Natomiast interesujące omówienie aktualnego stanu wiedzy na poziomie akademickim znajdzie zainteresowany czytelnik w rozdziale Marka Jaremy w podręczniku „Psychofarmakologia doświadczalna i kliniczna” pod redakcją Wojciecha Kostowskiego i Stanisława Pużyńskiego.